2003-07-11

ترجمه‌ي هري پاتر

چند روزي است مشغول ترجمه‌ي كتاب �هري پاتر و فرمان ققنوس� هستم. ترجمه‌ي فصل 1 و 2 آن را مي‌توانيد در قالب يك پرونده‌ي PDF از نشاني زير بگيريد (بايد عضو ياهو باشيد):

http://groups.yahoo.com/group/iran_hp/files/hp5-0.05-2003-07-11.pdf

اين اولين مطلب فارسي من در اينجا بود. اگر موفقيت‌آميز باشد, شايد بعداً هم مطالب فارسي بنويسم.

فرستادن ايميل را هم فراموش نكنيد.

No comments: